JARIDA LA HIFADHI YA JAMII - MWAKA MMOJA WA MAFANIKIO YA SERIKALI YA AWAMU YA TANO KATIKA HIFADHI YA JAMII