Wasiliana Nasi

Body: 

 

Mkurugenzi Mkuu

Mamlaka ya Usimamizi na Udhibiti wa Sekta ya Hifadhi ya Jamii - SSRA

Jengo la Alpha Ghorofa ya Pili na Tatu, Kitalu Namba 25, Barabara ya Bagamoyo

S.L.P 31846, Dar es Salaam, Tanzania

 

Simu: +255 22 2926182, +255 22 2926183, +255 22 2761689

Nukushi: +255 22 2926181

Barua pepe: info@ssra.go.tz

Tovuti: www.ssra.go.tz

 

Fomu ya Mawasiliano