Menejimenti

Body: 

Mkurugenzi Mkuu

Mkurugenzi wa Matekelezo na Usajili

Mkurugenzi wa Utafiti, Tathimini na Sera

Mkurugenzi wa Huduma za Sheria

  • Bw. Onorius Njole

Mkurugenzi wa Fedha, Mipango na Usimamizi wa Rasilimali

Mkuu wa Kitengo cha Uhusiano na Uhamasishaji

Mkuu wa Kitengo cha Habari na Teknolojia ya Mawasiliano

Mkuu wa Kitengo cha Usimamizi wa Manunuzi

Mkuu wa Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani

Kurugenzi ya Fedha, Mipango na Usimamizi wa Rasilimali

Body: 

Wajibu Kurugenzi;

• Kuratibu kazi ya usimamizi wa fedha na kuhakikisha uzingatiaji wa masharti ya matumizi ya rasilimali

• Kuandaa mipango ya fedha kwa ajili ya majadiliano ya Menejimenti na kupitishwa na Bodi ya Wakurugenzi

• Ili kuwasiliana na taasisi za fedha na serikali juu ya masuala yanayohusiana na fedha za Mamlaka

• Ili kusimamia upatikanaji wa mali za kudumu (Capital Assets)

• Kuratibu maandalizi ya bajeti, mipango ya kimkakati na mishahara ya wafanyakazi 

Kurugenzi ya Matekelezo na Usajili

Body: 

Wajibu Kurugenzi;

• Kuandikisha Mifuko yote, mameneja na watunzaji mifuko

• Kusimamia na kufuatilia utendaji wa Mifuko, mameneja na watunzaji mifuko

• Kuratibu mapitio ya sera, sheria na kanuni za usajili na uendelezaji wa mifuko, Mameneja na watunzaji

• Kuakikisha utekelezaji wa sera, sheria na kanuni

 

Kurugenzi ya Matekelezo na Usajili (DCR)

Kurugenzi ya Utafiti, Tathimini na Sera

Body: 

Wajibu Kurugenzi;

• Kutoa miongozo, Kusimamia na kufanya tafiti za Hifadhi za Jamii ili kuboresha utendaji

• Kuratibu utafiti na masomo ya juu ya mageuzi katika sekta ya hifadhi ya jamii

• Kujenga msingi wa maarifa na habari pamoja na majadiliano juu ya maswala ya Hifadhi ya jamii

• Kutoa miongozo ya sera kuhakikisha ubora na uendelevu wa hifadhi ya jamii

Kurugenzi ya Huduma za Sheria

Body: 

Wajibu Kurugenzi;

• Kuratibu shughuli za Bodi ya Wakurugenzi

• Kupitia mfumo wa kisheria na udhibiti kwa ajili ya kuongeza wigo wa hifadhi ya jamii

• Kuwakilisha mamlaka katika masuala yote ya kisheria, kitaifa na kimataifa

• Kusaidia shughuli za Mahakama za Hifadhi ya Jamii

• Kutunza nyaraka zote za kisheria

Kitengo cha Habari na Teknolojia ya Mawasiliano

Body: 

Wajibu wa Kitengo;

  • Kitengo cha ICT cha Mamlaka ya Udhibiti na usimamizi wa  Hifadhi ya Jamii ina wajibu wa kutoa ushauri kwa Mamlaka juu ya masuala yote kuhusiana na Teknolojia ya Habari kwa wote ndani ya mamlaka na katika sekta ya Hifadhi ya  jamii kwa ujumla.
  • Kitengo kina wajibu wa kupanga na kuratibu utekelezaji wa miundombinu ICT kusaidia shughuli za Mamlaka.
  • Dira na Dhima ya Kitengo cha ICT inaenda sambamba na ile ya mamlaka. Ikiwa imejipambanua kama kituo cha ubora wa mfumo wa ICT katika sekta ya hifadhi ya jamii Tanzania,Ikilazimika kutoa huduma bora za ICT lakini pia kuunganisha matumizi ya ICT katika kuwezesha SSRA kufikia malengo yake.

Kitengo hiki kinaongozwa na Dr. Carina K. Wangwe

 

 

Kitengo cha Usimamizi wa Manunuzi

Body: 

Wajibu wa Kitengo

• Kuandaa mpango wa manunuzi kwa ajili ya Mamlaka

• Kusimamia manunuzi na kuondoa kazi zote za zabuni ya mamlaka isipokuwa hukumu na mikataba ya tuzo ya mkataba.

• Kusaidia utendaji kazi wa bodi ya zabuni

• Kutunza daftari/ regista mikataba yote ya tuzo