Karibu Mamlaka ya Usimamizi na Udhibiti wa Sekta ya Hifadhi ya Jamii - SSRA

Tovuti hii hutoa habari za Sekta ya Hifadhi ya Jamii nchini Tanzania. SSRA ina jukumu la kulinda na kutetea haki na maslahi ya wanachama wa mifuko ya Hifadhi ya Jamii, SSRA inasajili Mifuko ya Pensheni, Mifuko ya Hiari ya Pensheni, Meneja Uwekezaji, Watunzaji wa Mifuko na Watawala).

Jinsi ya kusajili Mfuko wa Hifadhi ya Jamii

MASHARTI:

Andika barua ya maombi na tafadhali ambatisha nakala za vitu vifuatavyo

Soma Zaidi...

Meneja Uwekezaji

Meneja uwekezaji ni kampuni inayojihusisha na kazi ya Kusimamia mikataba, mipango, usimamizi wa fedha na mali nyingine ya Mfuko kwa ajili ya uwekezaji. Kutoa huduma...

Soma zaidi...

Watunzaji wa Mifuko

Mtunzaji katika mifuko wa pensheni ni kampuni ilisajiliwa kisheria ambayo wameajiriwa kwa lengo la kutunza mali ya mifuko ya pensheni. kushikilia na kushughulikia...

Soma zaidi...

Watawala

Ni Mtu/Kampuni iliyo/alieteuliwa na Bodi ya wadhamini kuendesha shughuli za utawala kwenye Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kulingana na vigezo na matakwa ya huduma ziliainishwa...

Soma zaidi...

Mifuko ya Hiari ya Pensheni

Mifuko ya hiari(Supplementary Scheme) ilianzishwa kwa Sheria ya Mamlaka ya Usimamizi wa Sekta ya Hifadhi ya Jamii, Sura ya 135 (Toleo la 2015)...

Soma zaidi...

Mifuko ya Bima ya Afya

Kwa nia njema ya  kuhakikisha huduma za afya bora na nafuu kwa wafanyakazi wa umma, mashirika binafsi na makundi mengine, zinapatikana...

Soma zaidi...

Mifuko ya Pensheni

Hifadhi ya Jamii ni mfumo ambao jamii husika ujiwekea kwa lengo la kujikinga dhidi ya majanga yasiyotarajiwa. Majanga hayo ni kama Maradhi, Ulemavu, Kupoteza kazi, Kuacha kazi...

 Soma zaidi...

Go to top